honorarium adwokata

Wysokości honorarium kancelarii jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, ilości i rodzaju dokumentów wymagających analizy, wartości przedmiotu sporu, miejsca świadczenia usług, przewidywanego nakładu pracy, etapu postępowania na jakim znajduje się sprawa oraz wybranej formy rozliczenia. Honorarium kancelarii co do zasady płatne jest z góry, w wyjątkowych sytuacjach istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty. Kosztorys przedstawiamy przed przystąpieniem do wykonywania czynności adwokackich, po zapoznaniu się ze sprawą, często jest to możliwe już na pierwszym spotkaniu z Mecenasem Fabianem Zielińskim. 

opłaty za czynności adwokackie

Umowa może przewidywać różne sposoby określenia wysokości wynagrodzenia kancelarii: 

  • Wynagrodzenie jednorazowe – kwota wynagrodzenia  ustalana jest z góry i obejmuje wszystkie czynności wykonane w ramach konkretnej sprawy, lub wszystkie czynności wykonane w ramach konkretnej sprawy w konkretnej instancji. 
  • Wynagrodzenie godzinowe – forma płatności korzystna w szczególności dla osób indywidualnych mających nieskomplikowany problem prawny oraz przedsiębiorców chcących, by adwokat kilka razy w miesiącu świadczył usługi w ich siedzibie. 
  • Wynagrodzenie ryczałtowe – polega na systematycznym uiszczaniu ustalonej kwoty (np. tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie) niezależnie od zakresu prac prawnika i czasu ich trwania. Przy tym sposobie rozliczenia klient może powierzać adwokatowi dowolną ilość spraw, bez względu na poziom ich skomplikowania. 
  • Wynagrodzenie powiązane z rezultatem sprawy – sposób rozliczenia, przy którym klient zobowiązuje się uiścić dodatkową opłatę za wygraną sprawę.  Premia za sukces może zostać wypłacona z kwoty otrzymanej przez klienta od drugiej strony po wygranym procesie (stanowiącej przedmiot sporu lub zwrot kosztów zastępstwa procesowego). 

Inne koszty związane z usługą prawną 

Koszty, z którymi muszą Państwo się liczyć, powierzając nam prowadzenie sprawy, poza wynagrodzeniem kancelarii obejmują również przewidziane przepisami prawa opłaty ponoszone na rzecz sądu, opłatę skarbową od pełnomocnictwa oraz inne wydatki związane np. z tłumaczeniem dokumentów lub zasięgnięciem opinii rzeczoznawcy. Przy dochodzeniu niektórych roszczeń (np. alimentacyjnych) prawo nie przewiduje opłaty sądowej. Od opłaty sądowej sąd może zwolnić osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej – jeżeli chcieliby Państwo, aby adwokat złożył wniosek o zwolnienie Państwa od opłaty sądowej prosimy o zasygnalizowanie tego w rozmowie. 

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
9:00 - 17:00
Szybkie linki
Kontakt
zielinskiadwokatura@gmail.com

+48 668 540 757

ul. Stawowa 6 lok. 8, 50-018 Wrocław, Polska
Pozostałe dane
NIP 8971915195

REGON 523846019

ING Bank Śląski S. A.
Nr rachunku bankowego:
62 1050 1575 1000 0090 8189 9594
Godziny otwarcia
Szybkie linki
Kontakt
Pozostałe dane
NIP 8971915195

REGON 523846019

ING Bank Śląski S. A. Nr rachunku bankowego:
62 1050 1575 1000 0090 8189 9594

© 2022 Kancelaria Adwokacka Adwokat Fabian Zieliński. Wszelkie prawa zastrzeżone.